Samadhi Padah

På tisdagarna går jag just nu en fördjupning i sutravärlden för min lärare, Maria Boox. Det är ett jättehärligt möte med sutrorna då vi i förväg läser i valfri bok. Sedan berättar Maria utifrån sina tolkningar om respektive sutra. Jag får liksom inte nog, man blir aldrig färdig och det är som det ska vara. Jag tycker dessa texter är enastående. Nu har vi läst första boken och jag delar mina arbetsuppgifter här.

Beskriv vad yoga är utifrån sutra 1-4
Att göra yoga är att hitta in i sig själv och att finna ett lugnt och stillsamt sinne. Det är ro och balans i det innersta.
Yoga är lite som ett väsen som strömmar inne i allt, att urskilja och förstå sina tankar, att lyssna, att vila både när det är stilla men också när det är stormigt. När vi hittar in i det då kan vi börja betrakta oss själva och det som vi omges med på ett klarare, ärligare och renare sätt. Vi vill bli ett med kärnan.

Vad är yoga för dig?
För mig är yoga något stort och kraftfullt. Det är något jag identifierar mig i och med, yoga är förhållningssättet till mig själv. Jag brukar ibland tänka att jag är yoga eller i alla fall att jag strävar mot det där lugna, kärleksfulla och fria.

Vad betyder det i ditt liv?
I mitt liv har yogan kommit och gått fram och tillbaks, ibland mer ibland mindre. För att få mig själv att vara ett med yogan har jag gett mig själv att yoga inte handlar om asana (bara) utan jag försöker tänka att jag gör yoga alltid. När jag inte använder verktyget asanapraktiken, då tänker jag att jag yogar bara av att min matta är utrullad. Måste dock erkänna att det många gånger varit undanflykter och saker jag tänker och säger för att lindra det dåliga samvetet att jag kanske inte praktiserat. Yogan är den övning som blir av och just nu har jag en väldigt regelbunden praktik och jag mår så himla bra.

Reflektera över sutra 5-11 som beskriver olika tankar och känslor.
I Patanjali yoga sutras skrivs det om fem olika känslor eller sinnespåverkningar, olika saker som distraherar oss mer eller mindre.
Den första är PRAMANA att ha kunskap och att skaffa sig den kunskapen och uppfattningen från direkta källan. Korrekt uppfattning ska vara så ren som det går.
Den andra är VIPARYAYA som är när vi missuppfattar saker. Vi tror på något som inte stämmer. Vi gör dömmande, antagande och föreställer oss en sanning som ej är korrekt.
Den tredje är VIKALPHA som är när vi skapar oss en sanning för att vi vill tro på en sak. Vi vill ge oss en sanning, tror vi tillräckligt mycket så kanske det blir så. Den fjärde är NIDRA det är den drömlösa sömnen denna föreställning kan vara ett stilla lugn men också ett dimmigt tillstånd där vi inte har kollDen sista föreställningen är SMRTAYAHA som är vårt minne, olika saker vi har upplevt vår livshistoria.

Hur menar Patanjali att vi kan stilla våra tankar och transformeras?
Våra tankar kan stillas och transformeras på olika vis. Vi behöver vara medvetet närvarande i oss själva. Detta kan vi öva på olika vis. Bl. a. genom yogiska verktygen, i meditation, olika pranayama men även i dagliga livet. Det bästa är att öva regelbundet och att upprätthålla en praktik på olika sätt med en närvaro i sig själv. Att vara hängiven läran, metoden och hela tiden tänka att man kan sträva stegvis. Tillåta sinnet och kroppen att långsamt röra sig mot ett lugnt sinne i kroppen lite i taget och att veta att vi
ibland får börja om och det är också okej. Jag når frihet när jag är redo, då bara kommer det.

Hur definierar Patanjali gudomlighet – Ishvara?
Patanjali skriver om Ishvara som ett högre medvetande eller som gudomligheten det är en kraft som inte påverkas eller berörs av våra handlingar eller av lidande eller olika sätt att vara på. Ishvara är längtans väg till det högre, det är källan till det allvetande och dess ljud är AUM.
För mig finns Ishvara hos oss alla, vi har denna kraft i vårt innersta.

Hur ska vi komma över hinder och störningar och kan du känna igen dig i dem?
Det finns mängder av hinder som stör och distraherar oss. Ibland är liksom själva livet i vägen, det vardagliga. Vi behöver alltid vara närvarande och också vara beredda på att vi möter hinder och svårigheter. Börja att hitta rätt i självet och hämta kraften inifrån.
Patanjali beskriver i dessa sutror olika saker som vi ska vara aktsamma mot. Han beskriver vidare sätt vi kan förhindra distraktionerna. Så som att fokusera på en metod eller på en sak. Att det vi sänder ut får vi tillbaka. Så återigen, bli stark i din egen kropp. Praktisera och återigen praktisera, göra sin pranayama, meditation, recitera mantran, att vara koncentrerade, göra reflektioner. Vi ska bara närvarande i vår medvetenhet då
finns ingen tid och inga begränsningar utan vi kan uppfyllas av det lilla och det stora och till slut blir vi ett med alltet.

Reflektera över en situation utifrån dina egna erfarenheter?
Mitt egna exempel blir Sjukdomar. Om jag tittar tillbaks på de senaste fem åren har jag gjort en mängd olika operationer. Tre stora operationer som har påverkat mig på flera sätt. Det jag har varit starkast i var att jag kan alltid fortsätta gå, det finns alltid ett sätt att praktisera på, det ser bara lite annorlunda ut. Den känslan att man kan klara av det ändå, den är helt oslagbar. När jag tittar tillbaks kan jag nästan inte fatta det.
Hela denna historia och livserfarenhet kan skrivas en hel bok om.
Men kontentan är nog att: Allt är möjligt, på riktigt!

Vad händer inom oss när våra tankar stillnar?
Sinnet blir lugnt och stillas, vi upplever saker klarare och tydligare, Sinnet tänker inte det bara är. Sinnet påverkas inte och präglas inte längre av det som finns runt det. Sinnet är kristallklart som en spegel. Vi strålar i klarhet och i denna klarhet , en klarhet som står i sanning. Den sista vägen är uppdelad i olika nivåer, nivåer där vi fortfarande har små frön i oss, livsfrön som håller oss tillbaka och kan stanna upp oss. När sinnesvågorna

har avtagit fullständigt då är också fröerna borta och kvar är den största kraften.
Gör din egen tolkning av Sutra 1.33
maitrî-karuñâ-muditopekæâñâä sukha-duïkha-puñyâpuñya-viæayâñâä bhâvanâtaå citta-prasâdanam
Möt den lyckliga människan som strålar av sin glädje med att se dess lycka på ett kärleksfullt sätt, ge ett leende och visa vänlighet. Möt den sorgsne och olyckliga genom att visa medkänsla i att du bryr dig om och du finns där. Gläds åt andras godhet och var likgiltig mot ondska. Det är den sanna vägen för ett lugnt och fridfullt sinne.

Första kapitlet heter Samadhi Pada och handlar om upplysning, vad betyder upplysning för dig?
Upplysning för mig är att lära saker, att fördjupa mig i mig själv på olika sätt. Just nu brinner jag för den filosofiska kunskapen i att få läsa och i att fördjupa. Upplysning är också vägen vi vandrar framåt. Jag tror på en krokig väg som svänger åt många håll, den slingrar sig krokigt framåt med stigar åt olika håll men man kommer alltid ut på den stora vägen igen

Publicerat den
Kategoriserat som Yoga

av Yogashala South Sweden

Anna Hennig, Yogalärare och ägare av Yogashala South Sweden AB Anna är en stor yogaälskare & kom i kontakt med yoga första gången 1997 och började på sin första klass 2003. Anna hittade Ashtangayoga 2006 och har sedan dess varit en dedikerad yogi till denna form. I ett tidigt stadie började tankarna att bli yogalärare och Anna har undervisat kontinuerligt sedan 2008. Anna utövar även pranayama (andningsövningar) regelbundet.

Lämna ett svar

%d