OM ATT YOGA

Man måste inte vara vig eller ung för att börja med yoga! Även du som känner dig stel eller otränad kan ha stor nytta av att sträcka ut kroppen. Yogan kommer att anpassas för att passa alla personer. Vi har alla olika förutsättningar och man börjar där man är. Det är bara det som händer för just dig på din matta som är intressant.

Att utöva yoga regelbundet ger dig ett lugnt sinne i en tränad kropp. Det är kombinationen av kropp och psyke samt ödmjukhet och självdisciplin som är det vi strävar efter!

Ordet Yoga brukar översättas till Unit som betyder att förena kroppen och sinnet.
En översättningen kan också vara United, verbform. Dvs. att allt redan är sammanflätat!
Vi ska inte leta efter yogan och var den finns. Yogan finns överallt, du hittar den hos ditt jag, det är du!

Den form vi utövar heter Ashtangayoga och är uppbyggd för att man ska komma tillbaka till sig själv, oavsett var man är i yogan. Du ändras inte, DU ÄR DU HELA TIDEN!

%d bloggare gillar detta: