Utan namn

Jag älskar att få vara i närheten av Annas mjukhet och kunnighet. Jag behöver inte avstå en dag när kroppen inte riktigt hänger med. Anna vägleder mig bort från problemet. Jag är beroende av denna yoga.