SOMMARSCHEMA

Vi yogar hela sommaren med reservation för justeringar. Håll utkik på vår facebook och instagram för varje vecka.


V. 23
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Selfpractice
Torsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Selfpractice
Lördag
09-10.30 Ashtangayoga Selfpractice

V. 24
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Selfpractice
Onsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Selfpractice
Söndag
09-10.30 Ashtangayoga Selfpractice

V. 25
Tisdag
18.00 – 19.45 Ashtangayoga ledd primary
Onsdag
06-07.00 Ashtangayoga Selfpractice
07-09.00 Ashtangayoga Mysore
Torsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Mysore
Fredag
08-09.15 Midsommaryoga på bryggan i Immeln (ställs in vid regn)
Söndag
09-11.00 Ashtangayoga Mysore

V. 26
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Mysore
Onsdag
07-08.00 Ashtangayoga Selfpractice
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Torsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Mysore
Fredag
07-08.00 Ashtangayoga Selfpractice
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Söndag
08-09.00 Ashtangayoga Selfpractice
09-11.00 Ashtangayoga Mysore

V. 27
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd 1/2 primary
Onsdag – söndag
Sommarworkshop med Maria Boox

V. 28
Onsdag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Torsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Mysore
Fredag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Söndag
08-09.15 Ashtangayoga bryggan Immeln

V. 29
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga Mysore
Onsdag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Torsdag
18.00 – 19.15 restorative
Fredag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore
Söndag
08-09.15 Ashtangayoga bryggan Immeln

V. 30
Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga Mysore
Onsdag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore 
Torsdag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga ledd stående/Mysore
Fredag
08-10.00 Ashtangayoga ledd full primary

V. 31

Måndag
18.00 – 19.30 Ashtangayoga Mysore
Onsdag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore 
Torsdag
08-10.00 Ashtangayoga Mysore 

vecka 32 & 33
Sommarstängt