Varse Yoga – olika temaklasser

Under ett par lördagar i höst blir det Ashtangayoga temaförmiddagar. Jag har döpt dessa klasser till VARSE YOGA.
Att få kunskap, nya insikter och gå på upptäcktsfärd  yogans rika värld.

Varje tillfälle har ett eget tema där vi fördjupar oss på olika vis. Dessa klasser kommer ge möjlighet att kunna stanna upp och verkligen utforska olika asana, både tekniskt och på ett djupare plan samt ge lite tips  & tankar om dem.
Klasserna avslutas med gemensam Frukostpicknick i shalan.

Schema

08.00 – 10.30 Temaklass, Ashtangayoga ledd klass med olika teman.
Vi stannar upp vid olika asana och går igenom stegvis teknik.
10.30 – 11.30 Frukostpicknick

Din investering: 295:-

Läs nedan om olika teman

9 oktober
Teknikklass –
Tema Chaturanga

Hur kan vi bli starkare i vår yogapraktik och hur kan vi lära oss chaturanga? Denna förmiddag kommer vi att titta in på tekniken i just chatutaranga eller armhävningspositionen. Vi kommer också att titta på vinyasa och prata om bandhas.
Hur kan vi göra vår yoga stabilt och med lätthet?

13 november
Teknikklass – Tema vridningar

Hur kan vi bli starkare i vår yogapraktik och hur kan vi lära oss chaturanga? Denna förmiddag kommer vi att titta in på tekniken i just chatutaranga eller armhävningspositionen. Vi kommer också att titta på vinyasa och prata om bandhas.
Hur kan vi göra vår yoga stabilt och med lätthet?

11 december
Teknikklass – Tema höfter och knä

Denna temaklass kommer vi att prata knän, höfter och fötter. Hur hänger dessa ihop egentligen? Kommer jag att kunna sitta i lotus och var ska jag egentligen börja och tänka på?